WroTechnika zorganizowała na terenie swojej firmy magazyn, w którym ludzie dobrej woli zamieszczają paczki dla Ukraińców. Od pierwszych dni wojny prezes WroTechniki – Marek Rządkowski – jeździ raz w miesiącu na Ukrainę wioząc bankowozem zebrane paczki dla mieszkańców terenów objętych wojną. Są to wózki inwalidzkie, środki medyczne, oraz artykuły konsumpcyjne. Na zdjęciach możecie Państwo zobaczyć kilku ludzi, którym mogliśmy pomóc.