WroTechnika posiada specjalną ofertę, dedykowaną głównie dla wspólnot mieszkaniowych, osiedli mieszkaniowych, czy spółdzielni. Polega ona na zabezpieczeniu każdemu mieszkańcowi danego osiedla pełnego bezpieczeństwa i spokoju. Mieszkańcy danych wspólnot, osiedli czy spółdzielni mają możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z DCSD (Dyżurnym Całodobowego Stanowiska Dowodzenia) dowodzenia WroTechniki i przekazania informacji wymagających interwencji. To mogą być np.: awantury, libacje i inne problemowe sytuacje sąsiedzkie, które w sposób uzasadniony wymagają interwencji. Nasza GPI (Grupa Interwencyjno Patrolowa) działa dyskretnie (nie udostępniając nikomu danych osobowych sygnalizatora) oraz niezwłocznie podejmuje interwencje. W razie potrzeby wzywa policję lub inne służby (w tym pogotowie, straż pożarną, etc).