Jak działa nasz system detekcji ruchu oparty o CCTV?

WroTechnika dysponuje CSD (Całodobowym Stanowiskiem Dowodzenia) w którym zbiegają się wszystkie łącza systemów wizyjnych i systemów włamania i napadu. Podczas instalacji takiego systemu na obiekcie, oprócz kamer montujemy własny zestaw składający się z rejestratora, routera, nadajnika, listwy zasilającej, UPS-a (system podtrzymywania napięcia) oraz ze środowiska internetowego WiFi. Po bezprzewodowych i bezlimitowych łączach internetowych pobieramy obraz z obiektu chronionego na CSD (Całodobowe Stanowisko Dowodzenia) WroTechniki. Tutaj obraz filtrowany jest przez specjalny program detekcji ruchu i identyfikacji osób. Zatem każdy, kto wejdzie w pole widzenia kamery wzbudza alarm. Na Stanowisku Dowodzenia Dyżurny ma możliwość zidentyfikowania źródła alarmu i wysłania GIP (Grupy Interwencyjno – Patrolowej). W przypadku, kiedy źródłem alarmu jest np.: zwierzę, warunki atmosferyczne, itp. alarm jest odwoływany. Nasz system możemy rozbudować na zlecenie kontrahenta tak, aby identyfikował bezpośrednio osoby rejestrowane przez kamery. Zatem jeśli kamera wykryje ruch, sprawdzi czy osoba naruszająca strefę chronioną znajduje się w bazie danych osób uprawnionych do przebywania w danym obiekcie. Alarm zostanie wszczęty wyłącznie wtedy, kiedy przestrzeń naruszy osoba do tego nieuprawniona. Do sytemu kamer podłączamy systemy foniczne, pozwalające na emitowanie głosu i wydawanie komend oraz instrukcji przez Dyżurnego. W momencie kiedy system monitorujący ujawni osoby nieupoważnione Dyżurny może wydać komendę wzywającą do opuszczenia obiektu, lub upomnieć osoby zachowujące się nieodpowiednio na obiekcie.

Cena zamontowania systemu CCTV na Państwa obiekcie określana jest na podstawie wykonanego kosztorysu oraz wizji lokalnej. Miesięczny koszt przesyłania obrazu na nasze CSD (Całodobowe Stanowisko Dowodzenia) wynosi 300zł netto. Cena podjazdu naszej GIP (Grupy Interwencyjno – Patrolowej) zależna jest od dystansu i wynosi od 50zł netto wzwyż.