Face Lookout System v3.0 – specyfikacja produktu.
WroTechnika jest partnerem biznesowym firmy Face 4.

Systemy monitoringu stosowane przez WroTechnikę są zbudowane w oparciu o FLS (ang. Face Lookout System). Wykorzystują rozpoznawanie twarzy przeprowadzane w czasie rzeczywistym. Dzięki natychmiastowym wynikom rozpoznania, FLS może służyć do odnajdywania i wykrywania osób nie tylko pozostających w bezruchu ale również przemieszczających się w tłumie.

W celu skutecznego rozpoznawania twarzy system używa wielu odpowiednio dobranych kamer rozmieszczonych w strategicznych punktach. FLS jest dowolnie skalowalny. Może obsłużyć każdy rozmiar listy obserwacyjnej (ang. watchlist) oraz dużą ilość kamer odpowiednio dobraną do natężenia ruchu osób. FLS został zbudowany w oparciu o architekturę usług sieciowych (ang. web services), zapewniającą modułowość i łatwą integrację z aplikacjami innych firm. Aplikacja kliencka jest uruchamiana w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jest lekka i nie wymaga instalowania żadnego  oprogramowania.

Inteligentne zarządzanie alertami pozwala na ich centralną weryfikację i ocenę oraz przesyłanie wybranych zdarzeń na urządzenia mobilne będące na wyposażeniu personelu w terenie. Dystrybucja alarmów do urządzeń mobilnych może się odbywać na podstawie definiowalnych reguł.

Funkcje i cechy


Kamery
 • Wysokiej rozdzielczości kamery dedykowane do przemysłowych systemów wizyjnych (ang. machine vision) zapewniają wysoką skuteczność rozpoznawania twarzy przy niewielkiej wrażliwości na złe warunki oświetlenia
 • Wysoka liczba klatek na sekundę (ang. high frame rate) pozwala na efektywną rejestrację osób w ruchu


Raporty i audyt
 • Zaawansowane narzędzie do wyszukiwania i raportowania alertów
 • Historia wszystkich transakcji użytkownika (ang. audit trail)
 • Statystyki demograficzne dotyczące wieku, płci oraz liczenie osób


Wykrywanie i śledzenie twarzy
 • Wykrywanie jednocześnie kilku twarzy w każdym kadrze
 • Śledzenie tych samych osób przez różne kamery


Obecne systemy monitoringu
 • Współpraca z systemami CCTV poprzez wykorzystanie zarejestrowanego przez nie materiału wideo otoczenia (ang. scene video) w momencie wystąpienia alertu


Inteligentne zarządzanie alertami
 • Centralna ocena i weryfikacja alertów oraz ich przekazywanie do personelu w terenie eliminuje błędne rozpoznania
 • Graficzne narzędzie oceny i weryfikacji trafności rozpoznawania osób
 • Wsparcie procesu oceny i weryfikacji przez zarejestrowany, kolorowy obraz wideo otoczenia
 • Dostępna mapa rozmieszczenia kamer ułatwiająca lokalizację alertów


Skuteczność rozpoznawania twarzy
 • Użyto algorytmu rozpoznawania twarzy znajdującego się najwyżej w rankingu NIST FRVT od 2002 (ang. National Institute of Standards and
  Technology U.S. Department of Commerce Face Recognition Vendor Tests)
 • Wsparcie różnorodności pozycji i oświetlenia, ignorowanie okularów oraz skuteczność przy częściowym zasłonięciu twarzy


Mobilny system alertów
 • Prosty w obsłudze i wydajny interfejs graficzny wspomagający pracę w terenie z urządzeniami mobilnymi
 • Przesyłanie tylko zweryfikowanych i potwierdzonych alertów
 • Możliwość natychmiastowego przeszukania listy obserwacji w bazie danych na podstawie zdjęcia zrobionego urządzeniem mobilnego
 • Dopisanie osoby do listy obserwacji


Architektura
 • Wykorzystanie technologii usług sieciowych (ang. web services) umożliwia modułowość systemu i łatwość integracji z innymi systemami
 • Aplikacja internetowa (ang. web application) nie wymaga instalacji oprogramowania po stronie użytkownika
 • Wysoka skalowalność pozwala na zastosowanie systemu w dużych lokalizacjach


Subskrypcja alertów
 • Elastyczna konfiguracja subskrypcji alertów na podstawie kamer, list obserwacyjnych oraz stopni skuteczności rozpoznania
 • Umożliwia użycie centralnego systemu rozpoznawania przez wielu interesariuszy w różnym zakresie


Bezpieczeństwo i prywatność
 • Autentykacja użytkownika i jego roli w oparciu o bezpieczny mechanizm Windows Active Directory
 • Szyfrowanie danych osobowych
 • Bezpieczne połączenie z wykorzystaniem SSL (ang. Secure Socket Layer)


Zarządzanie listami obserwacyjnymi
 • Dodawanie z obrazu na żywo lub ze zdjęć w tym również z urządzeń mobilnych
 • Dodawanie osób pojedynczo lub grupowo
 • Narzędzie do wyszukiwania i pełnej aktualizacji


Profesjonalny serwis
 • Wykonujemy ocenę lokalizacji wdrożenia i dostarczamy stosowną ekspertyzę,
 • Wykonujemy potrzebne integracje, wykonujemy wdrożenie, szkolenie oraz wsparcie powdrożeniowe

Materiały publikowane dzięki uprzejmości:
Zone IT Sp. z o.o.
www.zoneit.pl


Face4 Systems Inc.
www.face4systems.com