Dokładne wykonanie usługi koszenia traw na farmie 1 MW trwa średnio ok. 6-7 godzin wraz z wykonaniem lustracji obiektu, wykonaniem dokumentacji fotograficznej i wypełnieniem protokołu wykonania usługi.